www.uroki.net - сценарії шкільних свят, поурочні, тематичні, календарні плани, розробки відкритих уроків, класних годин, конспекти лекцій для інформатики, математики, фізики, хімії, біології, геогріфії, матеріали для директора та завуча, психолога, для класного керівника, а також музика, пісні, караоке для проведення Випускного вечору, Останнього дзвоника, Першого дзвінка, 1 вересня, Нового року.

Головна\Документи\Для вчителя української мови та літератури

При використанні матеріалів цього сайту - АКТИВНЕ ГІПЕРПОСИЛАННЯ та розміщення банеру -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!

Материалы прислал Щербаков Александр Владимирович
учитель начальных классов г.Донецка ОШ №46

Конспект уроку української мови в 7 класі

Тема: Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо

Розробив вчитель Донецької загальноосвітньої школи №46 Щербаков Олександр Володимирович

Донецьк 2007

Урок № ............ Дата................. Клас................

Тема уроку: Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо

Мета: Розширити уявлення про правопис прислівників; ознайомити з правилами написання прислівників через дефіс, разом, окремо; вчити користуватись словниками; розвивати в учнів мовленнєві уміння і навички, а саме: лексичні, словотвірні, правописні - орфографічні та пунктуаційні, творчу активність учнів; виховувати культуру мовлення, культуру оформлення письмових робіт.

Тип уроку: урок вивчення нової інформації.

Обладнання: таблиці що ілюструють правила правопису прислівників, орфографічні словники, картки для індивідуального виконання учнями

Література:

1. О. М. Біляєв, М. І.Пентилюк, Л. М. Симоненкова, Т. П. Симоненкова. Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. Закладів з рос. мовою навчання. - К.: ВД «Афон», 2004.-128 с.

2. Сучасний урок (українська мова та література): Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів (Укладачі: В.Ф.Дороз, Т.Е. Ларіна). – Бердянськ, 2005. – 82 с.

3. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика викладання української мови в середній школі. – К., 1989.

Перебіг уроку

І. Організаційна частина 1’

Привітання, перевірка готовності до уроку.

- Доброго дня! Зараз урок української мови.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 6’

1. Перевірка домашнього завдання.

- Що було задано додому на попередньому уроці?

- Як виконали вправи? Чи були труднощі під час виконання? Які саме?

2. Повторення теоретичного матеріалу. Фронтальне опитування.

- Яку частину мови розглядаємо?

- Яку тему з розділу вивчено на попередньому уроці?

- Розкажіть правила правопису не і ні з прислівниками.

- Які існують виключення?

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Мотивація. 4’

- Сьогодні на уроці ми познайомимось із особливостями правопису прислівників (разом, окремо, через дефіс).

- Будемо вчитись утворювати прислівники від числівників. Умінню використовувати прислівники в усному мовленні.

- Самостійно формулювати правила правопису прислівників.

- Під час уроку будемо застосовувати правила правопису у тренувальних вправах.

ІV. Опрацювання нового матеріалу. 25’

1. Дефіс у прислівниках.

1.1. Правопис

- Порівняйте написання прислівників у російській і українській мовах.

Написання прислівників у россійській і українській мові

- Які висновки можна зробити?

- Пригадайте вивчене вивчене на уроках російської мови про написання дефіса у прислівниках.

- Ознайомтесь з поданою таблицею. Сформулюйте правила.

Дефіс у пислівниках

1.2. Практична робота. Виконання вправ.

- Відкрийте підручник на с.66, розгляньте вправу 207.

- Випишіть прислівники, поясніть правопис, користуючись таблицею.

- Поясніть правопис прислівників: раз у раз, рік у рік, час від часу, з дня на день, кінець кінцем, врешті-решт.

1.3. Вправи на словотвір прислівників

- Утворіть префіксально-суфіксальним способом прислівники від числівників третій, четвертий, п’ятий.

Приклад: Перший – по-перше.

1.4. Користуючись таблицею перепишіть текст, розкриваючи дужки. Вправа 210.

- Зробіть фонетичний розбір слова сльози

1.5. Вправа з розвитку мовлення

- Складіть зв’язне усне висловлювання про написання прислівників через дефіс.

2. Написання прислівників разом і окремо.

2.1. Правопис

- Перекладіть українською мовою прислівники:

Влево, без вести, вокруг, сверху, снизу, справа, неудобно, постепенно, иногда, тотчас, одновременно, мимоходом.

- Пригадайте правила їх написання в російській мові.

- Сформулюйте правила написання прислівників разом, використовуючи таблицю.

Написання прислівників

- Прислівники, які пишуться окремо, перевіряються за словником.

2.2. Робота з підручником.

- Вправа 218. Випишіть з тексту прислівники і поясніть їх написання.

- Поясніть правило вживання двокрапки, лапок, коми і тире при прямій мові, обґрунтування це написання.

- Вправа 222 Випишіть прислівники. Поясніть правопис.

- Зробити фонетичний розбір слова: напам’ять

2.3. Робота зі словником

- Вправа 219. Користуючись орфографічним словником спишіть, розкриваючи дужки.

- Користуючись словником синонімів складіть синонімічні ряди до прислівників:

Даремно, несподівано, удавано, сміливо

2.4. Завдання з розвитку мовлення.

- Опишіть відомий вам трудовий процес, уживаючи прислівники.

V. Домашнє завдання. 5’

Вивчити правила

Підручник, с.66 вправа 213

- Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть випадки вживання дефіса.

Підручник, с.69 вправа 226

- Перекладіть українською мовою, порівняйте написання прислівників у російській та українській мовах.

VI. Підсумок уроку 4’

- Про що нове дізналися? Які правила правопису вивчили?

- Що незрозуміле було?

 

Учні повинні знати:

- Поняття «Прислівник»

- Правила правопису прислівників у яких зустрічається дефіс

- Правила написання прислівників разом і окремо

Учні повинні вміти:

- Володіти правилами правопису прислівників

- Виділяти прислівники з мовного потоку

- Робити фонетичний і морфологічний розбір слів

- Користуватися допоміжними таблицями

- Використовувати орфографічний та синонімічний словники

Додаткові завдання для реалізації диференційного підходу

Картки для індивідуального виконання

1. Доберіть синоніми до поданих прислівників, поясніть написання цих слів.

ЗРАЗОК: Часто-густо

Тишком…, гидко…, любо…, рано…

2. Утворіть від прислівників коли, де, чому, як, десь, куди нові додаванням префіксів.

3. Доберіть до поданих слів спільнокореневі прислівники, поясніть, як вони утворені.

ЗРАЗОК: Скакати – вскач.

Перед, осінь, привіт, два, день, гора, відомий, різний.

Конспект уроку української мови в 7 класі

Тема: Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом і окремо

Top.Mail.Ru Rambler's Top100
Деякі файли (розробки уроків, сценарії, поурочні плани) та інформація, які знаходяться на цьому сайті, були знайдені в мережі Інтернет, як вільно росповсюджуємі, надіслані користувачами сайту або знайдені у альтернативних джерелах, також використані власні матеріали. Автор сайту не претендує на авторство всіх матеріалів. Якщо Ви є правовласником сценарію, розробки урока, класної години або іншої інформації і спосіб розміщення її не відповідає дійсності, прохання негайно повідомити, з метою усунення правопорушення на адресу: . Карта сайта - www.uroki.net При використанні матеріалів сайту - розміщення банеру та активного гіперпосилання -ОБОВ'ЯЗКОВЕ!!!